Publications

Medveď, Dávid

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
  • ANDREJOVSKÁ, JanaPETRUŠ, Ondrej**MEDVEĎ, DávidVOJTKO, Marek – RIZNIČ, Marcel – KIZEK, Peter – DUSZA, Ján. Hardness and indentation modulus of human enamel and dentin. In Surface and Interface Analysis, 2023, vol. 55, p. 270-278. ISSN 0142-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/sia.7187 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov) Typ: ADCA