Publications

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** – GÁBOROVÁ, Katarína – GIRMAN, VladimírLISNICHUK, Maksym – DUTKOVÁ, Erika – BRIANČIN, Jaroslav. Simple mechanochemical synthesis and characterization of a nanostructured silver (I) selenide semiconductor. In NN23 : 20th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologie (NN23), Thessaloniki, Grécko, Júl 4-7 2023. – Thessaloniki, Grécko, 2023, p. 95. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. NN23 : 20th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18), ,) Typ: GII
 • ANDREJOVSKÁ, JanaPETRUŠ, Ondrej**MEDVEĎ, DávidVOJTKO, Marek – RIZNIČ, Marcel – KIZEK, Peter – DUSZA, Ján. Hardness and indentation modulus of human enamel and dentin. In Surface and Interface Analysis, 2023, vol. 55, p. 270-278. (2022: 1.7 – IF, Q4 – JCR, 0.394 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0142-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/sia.7187 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov) Typ: ADCA
 • ANDREJOVSKÁ, JanaMEDVEĎ, DávidVOJTKO, Marek – RIZNIČ, Marcel – KIZEK, Peter – DUSZA, Ján. Nanohardness and indentation modulus of human enamel. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 71-73. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. M-ERA.NET 3/2021/295/DuplexCER H2020 : High Performance duplex ceramics for efficient machining of nickel supealloys. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • BALLÓKOVÁ, BeátaMOLČANOVÁ, ZuzanaDŽUPON, MiroslavSAKSL, Karel. Effect of the extrusion on the microstructure, texture and mechanical properties of biodegradable Mg-Li composite. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. – Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 66. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFG
 • BARANOVÁ, Gabriela – HAGAROVÁ, Mária** – MATVIJA, Miloš – CSÍK, Dávid – GIRMAN, Vladimír – BEDNARČÍK, Jozef – BEKEČ, Pavel. Experimental study of the evolution of creep-resistant steel´s high-temperature oxidation behavior. In Crystals, 2023, vol. 13, p. 982-1 – 982-19. (2022: 2.7 – IF, Q2 – JCR, 0.458 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13060982 Typ: ADCA
 • BERA, CyrilSTREČKOVÁ, Magdaléna. Carbon fibers doped by binary phosphides as an electrocatalytic layer for PEM electrolysers. In Journal of Nano Research, 2023, vol. 78, p. 97-102. (2022: 1.7 – IF, Q3 – JCR, 0.237 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1662-5250. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-o8u8bx Typ: ADMA
 • BERA, CyrilSTREČKOVÁ, Magdaléna. Príprava NiCoP katalyzátorov pre rozklad vody. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov. Editori: Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. 1. vyd. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, pp. 13-18. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0027/23 : Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. Metalurgia Junior 2023 : konferencia. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • BERA, Cyril**STREČKOVÁ, Magdaléna. Elektrokatalyzátory na báze fosfidov pre rozklad vody. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 16. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • BILANYCH, V.S. – SHYLENKO, O. – VOROBIOV, Serhii – BILANYCH, V.V. – RIZAK, V. – RUBISH, V.M. – FEHER, Alexander – MOLČANOVÁ, ZuzanaSAKSL, Karel – KOMANICKÝ, Vladimír**. Charge relaxation in chalcogenide films under electron beam irradiation. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2023, vol. 613, art. no. 122374. (2022: 3.5 – IF, Q1 – JCR, 0.653 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0022-3093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2023.122374 (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách) Typ: ADCA
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana** – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária – VOJTEK, Vladimír. Wide induction range analysis of DC magnetic properties and magnetization processes of Fe-based soft magnetic composites. In Journal of Physics D: Applied Physics, 2023, vol. 56, art. no. 425003. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.689 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0022-3727. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ace78d (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – FÁBEROVÁ, MáriaBUREŠ, RadovanSTREČKOVÁ, MagdalénaSZABÓ, Juraj. Magnetic properties of iron based composite materials with magnetically active insulation of particles. In 26th Conference of Slovak Physicists, 05. – 08. september 2022, Košice : Proceedings. – Košice, Slovak republic : Slovak Physical Society, 2022, p. 99-100. ISBN 978-80-89855-19-3. (Conference of Slovak Physicist) Typ: AFD
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana – DOBÁK, Samuel – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária – WEIDENFELLER, Bernd – BEDNARČÍK, Jozef – ONDERKO, František. Magnetické vlastnosti kompozitných materiálov Fe@ferit pripravených metódou "suchého" povlakovania častíc. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 11. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • BREZINOVÁ, Janette** – DŽUPON, Miroslav – VIŇÁŠ, J. – BREZINA, Jakub – HAŠUĽ, Ján. Analysis of tribodegradation factors limiting the life of the molds. In Defect and Diffusion Forum, 2023, vol. 422, p. 57-62. (2022: 0.156 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1662-9507. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-8qg71v (APVV-20-0303 : Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním) Typ: ADMB
 • BUREŠ, Radovan**FÁBEROVÁ, MáriaBIRČÁKOVÁ, Zuzana – BEDNARČÍK, Jozef – MILYUTIN, VasilyPETRYSHYNETS, Ivan – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – DILÝOVÁ-HATRAKOVÁ, Michaela. High pressure compaction of soft magnetic iron powder. In Powder Technology, 2023, vol. 421, art. no. 118434. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 1.005 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0032-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.118434 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) Typ: ADCA
 • CENIGA, Ladislav**. Mathematical determination of residual stresses in two-component materials. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 94 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/BLHY9905. ISBN 979-8-88697-112-5 Typ: AAA
 • CENIGA, Ladislav**. Interstitial strengthening in anisotropic metals. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 100 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/NCEG9468. ISBN 979-8-88697-111-8 Typ: AAA
 • CENIGA, Ladislav. Analytical models of thermal stresses in porous two-component materials. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2023. 96 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/THOP2707. ISBN 979-8-88697-113-2 Typ: AAA
 • CSÍK, Dávid – BARANOVÁ, Gabriela** – DŽUNDA, RóbertZALKA, Dóra – BREITUNG, Ben – HAGAROVÁ, Mária – SAKSL, Karel. High-entropy composite coating based on AlCrFeCoNi as an anode material for Li-ion batteries. In Coatings, 2023, vol. 13, p. 1219-1 – 1219-14. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.513 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings13071219 (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADCA
 • CSÍK, DávidZALKA, DóraSAKSL, Karel – CAPKOVÁ, Dominika – DŽUNDA, Róbert. Four-component high entropy spinel oxide as anode material in lithium-ion batteries with excellent cyclability. In Journal of Physics: Conference Series, 2022, vol. 2382, art. no. 012003. (2021: 0.210 – SJR). ISSN 1742-6588. (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • CSÍK, Dávid – SAKSL, Karel. Multifázový vysokoentropický oxid v lítium-iónovej batérii s vysokou energetickou hustotou. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds. Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 25-29. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/23 : Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • ĎAKOVÁ, LenkaCSANÁDI, TamásHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, AlexandraNAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária – VASKOVÁ, I. – DUSZA, Ján. Processing and mechanical properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1082, p. 84-89. (2022: 0.185 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-s8gm7c (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADMB
 • ĎAKOVÁ, LenkaKOVALČÍKOVÁ, Alexandra. Štúdium tribologických vlastností vysoko-entropických keramických materiálov. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Ed. Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 30-34. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • ĎAKOVÁ, LenkaMEDVEĎ, DávidANDREJOVSKÁ, JanaHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, Alexandra – VASKOVÁ, I. – DUSZA, Ján. Tribological properties of high-entropy carbides. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 61-62. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • DOBÁK, Samuel** – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária. On the ferrite-controlled iron coupling for enhanced soft magnetic hybrid composites via first-order reversal curves. In Acta Materialia, 2023, vol. 246, p. 118667-1 – 118667-10. (2022: 9.4 – IF, Q1 – JCR, 2.926 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1359-6454. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118667 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika** – KOVÁČ, Jaroslav – KOVÁČ, Jaroslav Jr. – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KASHIMBETOVÁ, Adelia – SAYAGUES, M.J. – FABIÁN, Martin – LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka – BALÁŽ, Matej – GÁBOROVÁ, Katarína – PUCHÝ, Viktor – ČELKO, Ladislav. Properties of Mechanochemically Synthesized Famatinite Cu3SbS4 Nanocrystals. In Micro, 2023, vol. 3, iss. 2, pp. 458-470. ISSN 2673-8023. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADEB
 • GOREJOVÁ, Radka – ORIŇAKOVÁ, Renáta** – ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana – SOPČÁK, Tibor – ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana – SCHNITZER, Marek – KOHAN, Miroslav – HUDÁK, Radovan. Electrochemical deposition of a hydroxyapatite layer onto the surface of porous additively manufactured Ti6Al4V scaffolds. In Surface & Coatings Technology, 2023, vol. 455, p. 129207-1 – 129207-10. (2022: 5.4 – IF, Q1 – JCR, 0.946 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.129207 Typ: ADCA
 • HRUBOVČÁKOVÁ, MonikaCSANÁDI, TamásSEDLÁK, Richard**KOVALČÍKOVÁ, AlexandraSHEPA, IvanMÚDRA, ErikaSOPČÁK, Tibor – ÜNSAL, Hakan – TATARKO, Peter – ŠAJGALÍK, Pavol – DUSZA, Ján. The effect of SiC whiskers addition on the microstructure and mechanical properties of a (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C-SiC composite. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24179-24186. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.239 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADCA
 • HU, Zimeng – KOVAĽ, Vladimír – YUE, Yajun – ZHANG, M. – JIA, Chenglong** – ABRAHAMS, Isaac** – YAN, Haixue**. Structural evolution and coexistence of ferroelectricity and antiferromagnetism in Fe, Nb co-doped BaTiO3 ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, p. 2460-2468. (2022: 5.7 – IF, Q1 – JCR, 1.257 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.01.034 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • HU, Zimeng – KOVAĽ, Vladimír – ZHANG, Hangfeng – CHEN, Kan – YUE, Yajun – ZHANG, Dou** – YAN, Haixue**. Enhanced piezoelectricity in Na and Ce co-doped CaBi4Ti4O15 ceramics for high-temperature applications. In Journal of Advanced Ceramics, 2023, vol. 12, no. 7, p. 1331-1344. (2022: 16.9 – IF, Q1 – JCR, 3.058 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2226-4108. Dostupné na: https://doi.org/10.26599/JAC.2023.9220754 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • KOLLÁR, P. – OLEKŠÁKOVÁ, D. – MACIASZEK, Robert – TKÁČ, Martin – FÜZER, J. – BIRČÁKOVÁ, Zuzana. Influence of inner demagnetizing field on permeability of iron compacted powder. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040014. (2022: 0.164 – SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0137067 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADMB
 • KORIBANICH, IhorMÚDRA, ErikaSHEPA, Ivan**HRUBOVČÁKOVÁ, MonikaKOVALČÍKOVÁ, Alexandra – GIRMAN, Vladimír – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Graphene-coated alumina nano/microfibers as filler for composites. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24216-24221. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.237 (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • KORIBANICH, IhorDUSZA, Ján. Príprava a charakterizácia kompozitných mikrovlákien ZrO2-grafén. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 84-89. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • KORIBANICH, IhorMÚDRA, ErikaKOVALČÍKOVÁ, AlexandraSHEPA, Ivan – GIRMAN, Vladimír – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 1-2. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • ŠUĽOVÁ, KatarínaOROSZOVÁ, LenkaVARCHOLOVÁ, DagmaraSAKSL, Karel. Development of materials for solid state hydrogen storage. In Solid State Phenomena, 2023, vol. 341, p. 3-9. (2022: 0.211 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1012-0394. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-y5p0b0 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • ŠUĽOVÁ, KatarínaVARCHOLOVÁ, DagmaraMOLČANOVÁ, ZuzanaBALLÓKOVÁ, Beáta – MÖLLMER, Jens – JASMINSKÁ, Natália – LAZAR, Marián – BRESTOVIČ, Tomáš – PODOBOVÁ, MáriaDŽUNDA, RóbertMOTÝĽ, RastislavSAKSL, Karel. Multicomponent metal alloys tested for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. – Ostrava : Tanger Ltd., 2022, p. 339-344. ISBN 978-80-88365-02-0. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metal 2022 : international conference on metallurgy and materials) Typ: AFC
 • KVETKOVÁ, Lenka**GIRETOVÁ, MáriaMEDVECKÝ, ĽubomírANDREJOVSKÁ, JanaKABÁTOVÁ, MargitaLOFAJ, FrantišekGIRMAN, VladimírHVIŠČOVÁ, Petra – ROCH, T. – MIKULA, Marian. Structural and mechanical properties of multi-component TiVTaNbZrHf and (TiVTaNbZrHf)N coatings for biomedical applications. In Thin Solid Films, 2023, vol. 780, art. no. 139970. (2022: 2.1 – IF, Q3 – JCR, 0.454 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139970 (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
 • KVETKOVÁ, LenkaANDREJOVSKÁ, JanaMEDVEĎ, DávidLOFAJ, FrantišekHVIŠČOVÁ, Petra. Optimization and characterization of HfTiZr-based nitride coatings synthesized by high target utilization sputtering. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. – Košice : Technical University, 2023, p. 89-94. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
 • LI, Boyuan – YAN, Zhongna** – ZHOU, Xuefan – QI, He – KOVAĽ, Vladimír – LUO, Xiaogang – LUO, Hang** – YAN, Haixue – ZHANG, Dou. Achieving ultrahigh energy storage density of La and Ta codoped AgNbO3 ceramics by optimizing the field-induced phase transitions. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, vol. 15, p. 4246-4256. (2022: 9.5 – IF, Q1 – JCR, 2.178 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.2c20508 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • LI, Meng-Chang – CHENG, Zanlin – DUSZA, Ján – SONG, Zhuolin – XIAO, Fangkun – GONG, Manfeng – SUN, Shangyue – ZHANG, Chengyu. Wear behaviour of graphene platelets reinforced WC-Co cemented carbide. In Advances in Applied Ceramics, 2022, vol. 121, no. 4, p. 143-149. (2021: 2.475 – IF, Q2 – JCR, 0.434 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 1743-6753. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17436753.2022.2121531 Typ: ADCA
 • LOFAJ, František**KVETKOVÁ, Lenka – ROCH, T. – DOBROVODSKÝ, Jozef – GIRMAN, VladimírKABÁTOVÁ, Margita – BEŇO, Matúš. Reactive HiTUS TiNbVTaZrHf-Nx coatings: Structure, composition and mechanical properties. In Materials, 2023, vol. 16, p. 563-1 – 563-27. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16020563 (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
 • MACIASZEK, Robert** – KOLLÁR, P. – TKÁČ, Martin – RUDEICHUK, Tetiana – FÁBEROVÁ, MáriaDŽUNDA, Róbert. Improved soft magnetic properties of iron powder compacts prepared by mechanical treatment of powder particles. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040017. (2022: 0.164 – SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0135813 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADMB
 • MAČÁK, Livia** – VELGOSOVÁ, Oksana – MÚDRA, ErikaVOJTKO, Marek – DOLINSKÁ, Silvia. Transfer of AgNPs’ Anti-Biofilm Activity into the Nontoxic Polymer Matrix. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol.15, no.5, p. 1238. (2022: 5 – IF, Q1 – JCR, 0.72 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15051238 Typ: ADCA
 • MATOVIC, Branko** – ZAGORAC, Dejan – ZAGORAC, Jelena – BUTULIJA, Svetlana – ERČIC, Jelena – HANZEL, Ondrej – SEDLÁK, Richard – LISNICHUK, Maksym – TATARKO, Peter. Fabrication and characterization of high entropy pyrochlore ceramics. In Boletín de la sociedad Espaňola de cerámica y vidrio, 2023, vol. 62, p. 66-76. (2022: 3.4 – IF, Q1 – JCR, 0.465 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0366-3175. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2021.11.002 (APVV-SK-18-0022 : Vysokoteplotné karbidy pre aplikicie v extrémnych podmienkach. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky) Typ: ADCA
 • MIHÁLIK, Matúš** – VAVRA, Martin – MOLČANOVÁ, Zuzana – BRIANČIN, Jaroslav – MIHALIK, Marián. Magnetic phase diagram of SmMn1-xFexO3 substitutional system. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 660, art. no. 414850. (2022: 2.8 – IF, Q2 – JCR, 0.473 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414850 Typ: ADCA
 • MICHALIK, Štefan** – MOLČANOVÁ, Zuzana – ŠULÍKOVÁ, Michaela – ŠUĽOVÁ, Katarína – JÓVÁRI, P. – DARPENTIGNY, Jacques – SAKSL, Karel. Structure and physical properties of Mg93-xZnxCa7 metallic glasses. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 6, art. no. 2313. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16062313 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. SK-PL-21-0022 : Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvertor tepla ľudského tela na elektrickú energiu) Typ: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily**BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, MáriaBIRČÁKOVÁ, Zuzana – SHISHKIN, D.A. – ROUPCOVÁ, Pavla – HADRABA, Hynek – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – PHUONG, Doan Dinh. Multi-component soft magnetic alloy FeNiCoAl0.4Mo0.1Si0.4B0.1 with high frequency stability of permeability. In Materials Science and Engineering B – Solid-State Materials for Advanced Technology, 2023, vol. 293, art. no. 116485. (2022: 3.6 – IF, Q2 – JCR, 0.605 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0921-5107. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2023.116485 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) Typ: ADCA
 • MILYUTIN, VasilyBUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, MáriaKROMKA, František. Effect of milling parameters on size, morphology, and structure of Fe-Ga binary alloy powder. In Journal of Materials Engineering and Performance, 2023, vol. 32, no. 8, p. 3839-3848. (2022: 2.3 – IF, Q3 – JCR, 0.495 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1059-9495. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11665-022-07356-5 (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov) Typ: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily**BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária. Prospects of using Fe-Ga alloys for magnetostrictive applications at high frequencies. In Condensed Matter, 2023, vol. 8, p. 80-1 – 80-15. (2022: 1.7 – IF, 0.526 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2410-3896. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/condmat8030080 (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov) Typ: ADMA
 • MILYUTIN, VasilyBIRČÁKOVÁ, ZuzanaFÁBEROVÁ, MáriaBUREŠ, Radovan – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. Effect of rare-earth doping on dynamic magnetic properties of FeGa alloy. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1081, p. 149-154. (2022: 0.185 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-97z6qj (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADMB
 • MILYUTIN, Vasily**BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária. Effect of process control agent on mechanical alloying of Fe-Ga solid solution. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 9. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • MIŽENKOVÁ, Wanda**MOLČANOVÁ, ZuzanaBALLÓKOVÁ, BeátaDŽUNDA, RóbertSAKSL, Karel. Preparation and basic characterization of novel zinc-based alloys for intracorporeal implants. In Acta Mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 2023, vol. 27, no. 2, p. 26-30. ISSN 1335-2393. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty) Typ: ADFB
 • MIŽENKOVÁ, Wanda**MOLČANOVÁ, ZuzanaBALLÓKOVÁ, BeátaZALKA, DóraSAKSL, Karel – HUDÁK, Radovan. Effect of Mn addition on the mechanical properties of zinc alloys. In Novus Scientia 2023 : 20. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Košice, 26.1.2023. Ed. Ján Slota a kol. – Košice : Strojnícka fakulta TU, 2023, p. 140-145. ISBN 978-80-553-4369-3. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Novus Scientia 2023 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl) Typ: AFD
 • MIŽENKOVÁ, WandaSAKSL, Karel. Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti zliatin na báze zinku legovaných horčíkom, vápnikom a mangánom. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds. Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 105-110. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0039/23 : Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • MOLČANOVÁ, ZuzanaBALLÓKOVÁ, BeátaŠUĽOVÁ, KatarínaOROSZOVÁ, Lenka – GLOC, Michal – CIUPIŇSKI, Lukasz – SAKSL, Karel**. Residual stresses of explosively welded bimetal studied by hard X-ray diffraction. In Procedia Structural Integrity, 2023, vol. 43, p. 89-94. (2022: 0.3 – SJR). ISSN 2452-3216. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.12.240 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • MOLČANOVÁ, ZuzanaBALLÓKOVÁ, BeátaDŽUPON, MiroslavZALKA, DóraSAKSL, Karel. The Yb-addition effect on mechanical and corrosion properties of biodegradable Mg66Zn30Ca4 alloy. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. – Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 71. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFG
 • MÚDRA, ErikaKORIBANICH, IhorHRUBOVČÁKOVÁ, MonikaSHEPA, IvanKOVALČÍKOVÁ, AlexandraDUSZA, Ján. Preparation and fracture analysis of advanced layered composite with graphene-coated alumina nanofibers. In Journal of Nano Research, 2023, vol. 78, p. 17-22. (2022: 1.7 – IF, Q3 – JCR, 0.237 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1662-5250. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-16bbhe (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie) Typ: ADMA
 • NESLUŠAN, M.** – BIRČÁKOVÁ, ZuzanaMILYUTIN, Vasily – ČILLIKOVÁ, Mária – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária. Influence of pressure on Barkhausen noise in Fe soft magnetic composites. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 10. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • OROSZOVÁ, LenkaŠUĽOVÁ, KatarínaVARCHOLOVÁ, DagmaraSAKSL, Karel. Solid state materials for deuterium storage. In Hydrogen Days 2023 : 13th international conference on hydrogen technologies. Praha, 29.-31.3.2023. – Praha : The Czech Hydrogen Technology Platform, 2023, p. 66. ISBN 978-80-907264-5-1. (Hydrogen Days 2023 : international conference on hydrogen technologies) Typ: AFG
 • PETRUŠ, OndrejSEDLÁK, RichardCSANÁDI, TamásDUSZOVÁ, AnnamáriaVOJTKO, MarekHVIZDOŠ, PavolDUSZA, Ján**. Indentation size effect in the hardness measurements of high entropy carbides. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24207-24215. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.11.185 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. CEDITEK II : Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK) Typ: ADCA
 • PORODKO, Olena** – FABIÁN, Martin – KOLEV, Hristo – LISCHNICHUK, Maksym – ŽUKALOVÁ, Markéta – GIRMAN, Vladimír. Preparation and electrochemical properties of high entropy (Zn0.25Cu0.25Mg0.25Co0.25)Al2O4 spinel ceramics. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p.33-34. ISBN 978-80-553-4384-6. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • RAVI, SoundariyaBUREŠ, Radovan. The influence of the particle size on properties of microwave processed powder Fe6.5Si soft magnetic material. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds. Girmanová, L., Vincejová, M. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 144-150. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • RAVI, Soundariya**BIRČÁKOVÁ, ZuzanaMILYUTIN, VasilyBUREŠ, Radovan. Structure and physical properties of soft magnetic powders based on gradient structure. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 19. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • RAVIKUMAR, Yogesh KumarPETRYSHYNETS, IvanCSANÁDI, Tamás**DUSZA, Ján. Indentation size effect of anisotropic HfC and TaC ceramic grains. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. – Košice : Technical University, 2023, p. 1-7. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
 • RAVIKUMAR, Yogesh Kumar. Micro/nanomechanical properties of ultra-high temperature ceramics : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) : Written thesis for dissertation examination. Košice : UPJŠ and IMR SAS, 2023. 88 p. Typ: DAI
 • SAKSL, Karel. Influence of deformation of high-entropy alloys on hydrogen absorption. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. – Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 28. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFE
 • SARAIVA, Breno Rabelo Countinho – NOVOTNÝ, Ladislav Brazil – CARPENTIERI, Bruno** – KELLER, Thomas Florian – FÁBEROVÁ, MáriaBUREŠ, Radovan – RODRIGUES, Samuel Filgueiras** – BARROS NETO, Joao Rodrigues – ANTUNES, Luiz Henrique Martinez – MASOUMI, Mohammad – ABREU, Hamilton Ferreira Gomes de – BÉREŠ, Miloslav. Effect of cyclic loading on microstructure and crack propagation in additively manufactured biomaterial Co-Cr-Mo alloy. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2023, vol. 26, p. 3905-3916. (2022: 6.4 – IF, Q1 – JCR, 1.05 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.08.185 Typ: ADCA
 • SHARMA, Sandan Kumar** – FIDES, MartinHVIZDOŠ, Pavol – REECE, Michael J. – GRASSO, Salvatore. Flash spark plasma sintering of SiC: Impact of additives. In Silicon, 2022, vol. 14, p. 7377-7382. (2021: 2.941 – IF, Q3 – JCR, 0.492 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 1876-990X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12633-021-01407-7 Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] ABEDI, M. – ASADI, A. – SOVIZI, S. – MOSKOVSKIKH, D. – OSTRIKOV, K. – MUKASYAN, A. Electrical and Heat Distributions and Their Influence on the Mass Transfer during the Flash Spark Plasma Sintering of a Cu/Cr Nanocomposite: Experiments and Numerical Simulation. In MATERIALS. OCT 2022, vol. 15, no. 20. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15207366., Registrované v: WOS

 • SCHLACHER, Josef** – CSANÁDI, TamásVOJTKO, Marek – PAPŠÍK, Roman – BERMEJO, Raúl. Micro-scale fracture toughness of textured alumina ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, pp. 2943-2950. (2022: 5.7 – IF, Q1 – JCR, 1.257 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.028 Typ: ADCA

  Citations:
  [1.2] YAO, Qingyu – CHEN, Yongfang – WANG, Zhongying – QI, Huan. Evaluations on Ceramic Fracture Toughness Measurement by Edge Chipping. In Coatings, 2022-08-01, 12, 8, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings12081146., Registrované v: SCOPUS

 • SOPČÁK, Tibor**MEDVECKÝ, Ľubomír – JEVINOVÁ, Pavlína – GIRETOVÁ, Mária – MAHUN, Andry – KOBERA, Libor – ŠTULAJTEROVÁ, RadoslavaKROMKA, František – GIRMAN, Vladimír – BALÁŽ, Matej. Physico-chemical, mechanical and antibacterial properties of the boron modified biphasic larnite/bredigite cements for potential use in dentistry. In Ceramics International, 2023, vol. 49, pp. 6531-6544. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.119 (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA
 • ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava**MEDVECKÝ, ĽubomírGIRETOVÁ, MáriaSOPČÁK, Tibor. Properties of cement based on tetracalcium phosphate/monetite mixture. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 65-66. ISBN 978-80-553-4384-6. (APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami. VEGA 2/0032/23 : Kalcium fosfátové biocementy s biologicky aktívnou kvapalnou zložkou. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • TANG, Xuyao – HU, Zimeng – KOVAĽ, Vladimír** – YANG, Bin – SMITH, Graham C. – YAN, Haixue**. Energy storage properties of samarium-doped bismuth sodium titanate-based lead-free ceramics. In Chemical Engineering Journal, 2023, vol. 473, art. no. 145363. (2022: 15.1 – IF, Q1 – JCR, 2.803 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1385-8947. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.145363 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • VOVK, Sviatoslav – DOBÁK, Samuel – FÜZER, J.** – KOLLÁR, P. – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária. Loss separation and thermal studies of Fe/SiO2/ferrite soft magnetic composites. In Journal of Alloys and Compounds, 2023, vol. 945, art. no. 169254-1 – 169254-10. (2022: 6.2 – IF, Q1 – JCR, 1.079 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169254 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • VOVK, Sviatoslav – FÜZER, J.** – DOBÁK, Samuel – KOLLÁR, P. – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária – TSAKALOUDI, Vasiliki – ZASPALIS, Vassilios T. Soft magnetic composite based on iron in sintered Mn-Zn ferrite matrix without non-magnetic coating. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 30137-30146. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.06.269 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • VOVK, Sviatoslav – FÜZER, J. – DOBÁK, Samuel – TSAKALOUDI, Vasiliki – KOLLÁR, P. – BUREŠ, RadovanFÁBEROVÁ, Mária – ZASPALIS, Vassilios T. Novel soft magnetic composites with insulating layers formed by ferrite at elevated temperatures. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. – Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 18. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • ZHANG, B. – WANG, Y. – YIN, Jie** – WANG, Y. – ZHANG, Hangfeng – CSANÁDI, TamásDUSZA, Ján – REECE, Michael J. – LIN, Nan – YANG, Xiao – LIU, Xuejian – HUANG, Zhengren – JIANG, Dongliang. Carbon deficiency introduced plasticity of rock-salt-structured transition metal carbides. In Journal of Materials Science and Technology, 2023, vol. 164, p. 205-214. (2022: 10.9 – IF, Q1 – JCR, 2.13 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1005-0302. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.03.065 (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov) Typ: ADCA
 • ZHANG, M. – KOVAĽ, Vladimír – SHI, Y. – YUE, Yajun – JIA, Chenglong** – WU, Jiagang – VIOLA, Giusuppe – YAN, Haixue. Magnetoelectric coupling at microwave frequencies observed in bismuth ferrite-based multiferroics at room temperature. In Journal of Materials Science and Technology, 2023, vol. 137, p. 100-103. (2022: 10.9 – IF, Q1 – JCR, 2.13 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1005-0302. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.07.040 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami) Typ: ADCA