International

The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions
Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
Program: CERN
Project leader: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2026
ATLAS KE – ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies
Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
Program: CERN
Project leader: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2026
ML4NGP – Non-globular proteins in the era of Machine Learning
Non-globular proteins in the era of Machine Learning
Program: COST
Project leader: RNDr. Bednáriková Zuzana, PhD.
Annotation:
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA21160/
Duration: 25.10.2022 – 26.10.2026
SUPERQUMAP – SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION
Supravodivé nanozariadenia a kvantové materiály pre koherentnú manipuláciu
Program: COST
Project leader: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Annotation:
Duration: 6.10.2022 – 5.10.2026
SeNaTa – Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications
Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Kubovčíková Martina , PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2025
AZCAI – Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging
Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase
Program: JRP
Project leader: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024
Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2024
2DSOTECH – 2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology
Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia
Program: ERANET
Project leader: RNDr. Gmitra Martin, PhD.
Annotation:
Duration: 1.12.2021 – 29.11.2024
LUNA-26 – Development of spectrometer ASPECT-L for lunar mission LUNA-26.
Vývoj spektrometra ASPECT-L pre lunárnu misiu LUNA-26.
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Baláž Ján, PhD.
Annotation:
Project webpage: http://luna26.cosmos.ru/en/luna-26-orbiter/
Duration: 1.6.2020 – 31.5.2024
Atmosférické elektrické pole a dynamika nabitých častíc a sekundárne kozmické žiarenie vo vysokých horách
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
EMP – European Microkelvin Platform
Europská Mikrokelvinová Platforma
Program: Horizon 2020
Project leader: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Project webpage: https://emplatform.eu/
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2023
ASPIS – Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)
Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
PURPLEGAIN – Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Program: COST
Project leader: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
ANOMATY – Interactions of nanoparticles with amyloid fibrils: from therapy to nanomaterials
Interakcie amyloidných fibríl a nanočastíc pre biomedicínske, biochemické a inžinierske aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials
Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
SK-S2P-Edu – Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)
Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Duration: 1.12.2022 – 31.10.2023