Publications

Džupon, Miroslav

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
  • BALLÓKOVÁ, Beáta – MOLČANOVÁ, Zuzana – DŽUPON, Miroslav – SAKSL, Karel. Effect of the extrusion on the microstructure, texture and mechanical properties of biodegradable Mg-Li composite. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. – Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 66. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFG
  • BREZINOVÁ, Janette** – DŽUPON, Miroslav – VIŇÁŠ, J. – BREZINA, Jakub – HAŠUĽ, Ján. Analysis of tribodegradation factors limiting the life of the molds. In Defect and Diffusion Forum, 2023, vol. 422, p. 57-62. (2022: 0.156 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1662-9507. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-8qg71v (APVV-20-0303 : Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním) Typ: ADMB
  • DŽUPON, Miroslav – KAŠČÁK, Ľuboš** – CMOREJ, Denis – ČIRIPOVÁ, Lucia – MUCHA, Jacek – SPIŠÁK, Emil. Clinching of high-strength steel sheets with local preheating. In Applied Sciences-Basel, 2023, vol. 13, p. 7790-1 – 7790-25. (2022: 2.7 – IF, Q2 – JCR, 0.492 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app13137790 (APVV-21-0418 : Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite) Typ: ADCA
  • GUZANOVÁ, A.** – BREZINOVÁ, Janette – VARGA, Ján – DŽUPON, Miroslav – VOJTKO, Marek – JANOŠKO, Erik – VIŇÁŠ, J. – DRAGANOVSKÁ, Dagmar – HAŠUĽ, Ján. Experimental study of steel-aluminum joints made by RSW with insert element and adhesive bonding. In Materials, 2023, vol. 16, p. 864-1 – 864-24. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16020864 Typ: ADCA
  • MIŽENKOVÁ, Wanda – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – DŽUPON, Miroslav – DŽUNDA, Róbert – CSÍK, Dávid – MICHALIK, Štefan – LISNICHUK, Maksym – SAKSL, Karel**. The influence of manganese addition on the properties of biodegradable zinc-manganese-calcium alloys. In Materials, 2023, vol. 16, p. 4655-1 – 4655-12. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16134655 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. VEGA 2/0039/23 : Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg) Typ: ADCA
  • MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – DŽUPON, Miroslav – ZALKA, Dóra – SAKSL, Karel. The Yb-addition effect on mechanical and corrosion properties of biodegradable Mg66Zn30Ca4 alloy. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. – Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 71. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFG