Publications

Hvizdoš, Pavol

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
  • PETRUŠ, Ondrej – SEDLÁK, Richard – CSANÁDI, Tamás – DUSZOVÁ, Annamária – VOJTKO, Marek – HVIZDOŠ, Pavol – DUSZA, Ján**. Indentation size effect in the hardness measurements of high entropy carbides. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24207-24215. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.11.185 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. CEDITEK II : Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK) Typ: ADCA
  • SHARMA, Sandan Kumar** – FIDES, Martin – HVIZDOŠ, Pavol – REECE, Michael J. – GRASSO, Salvatore. Flash spark plasma sintering of SiC: Impact of additives. In Silicon, 2022, vol. 14, p. 7377-7382. (2021: 2.941 – IF, Q3 – JCR, 0.492 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 1876-990X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12633-021-01407-7 Typ: ADCA

    Citations:
    [1.1] ABEDI, M. – ASADI, A. – SOVIZI, S. – MOSKOVSKIKH, D. – OSTRIKOV, K. – MUKASYAN, A. Electrical and Heat Distributions and Their Influence on the Mass Transfer during the Flash Spark Plasma Sintering of a Cu/Cr Nanocomposite: Experiments and Numerical Simulation. In MATERIALS. OCT 2022, vol. 15, no. 20. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15207366., Registrované v: WOS