Basic Info

Andrejovská, Jana Ing., PhD.

Phone: +421/55/
Fax: +421/55/7922408