LOGOÚstav experimentálnej fyziky SAV

LOGOÚstav materiálového výskumu SAV

LOGOÚstav geotechniky SAV

LOGOParazitologický ústav SAV

LOGONeurobiologický ústav SAV

LOGOÚstav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

LOGOMatematický ústav SAV

LOGOSpoločenskovedný ústav SAV

LOGOTHS organizácií SAV