LOGOÚstav experimentálnej fyziky SAV

LOGOÚstav materiálového výskumu SAV

LOGOÚstav geotechniky SAV

LOGOParazitologický ústav SAV

LOGONeurobiologický ústav SAV

LOGOÚstav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

LOGOMatematický ústav SAV

LOGOSpoločenskovedný ústav SAV